Tag Archives: công thức tính thể tích

Cách tính trọng lượng và kích thước khi gửi hàng đi Mỹ

Theo Hiệp hội vận tải quốc tế cũng như ngày dịch vụ vận tải quốc tế, xác định các tính trọng lượng và kích thước kiện hàng theo đúng chuẩn sẽ giúp khách hàng chủ động đo lường được số cân nặng khi gửi hàng đi Mỹ. Và hiện nay cách tính trọng lượng và......